لطفا در ساعت برنامه روی کلاس کلیک کنید

لطفا در تاریخ و ساعت مشخص شده برای هر همایش بر روی لینک کلاس در بالا کلیک کنید و با نام کاربری و رمز عبور مشخص شده وارد شوید.