کنکور، هدر دادن یک سال از عمر باارزش

Thursday، ۳۰ Tir ۱۴۰۱

آیا اینکه یک سال از عمرت را برای کنکور بذاری و از خوشی‌هات بزنی، می‌ارزه؟

بعد از چندین سال مدرسه رفتن، به جای اینکه برویم دنبال استراحت کردن، درگیر ماجرایی به نام کنکور می‌شویم. البته که این ماجرا کاملاً دلخواه است و هر شخص برای خودش تصمیم می‌گیرد که آیا دوست دارد وارد آن شود یا خیر. در این یک سال عموماً گفته شده که دیگر خبری از خوشی و تفریح نیست و تو تماماً باید به دنبال مطالعه کردن، آزمون و ... باشی که آیا نتیجه می‌دهد یا نه.

کنکور تعیین کننده مسیر بدبختی است یا خوشبختی؟

همان طور که گفته شد بعد از چندین سال تحصیل کردن در مدارس مختلف و مطالعه‌ی دروسی که مورد علاقه‌مان بوده یا خیر، باید تصمیم بگیریم که قرار است مسیر از اینجا به بعد زندگی‌مان به چه شکل جلو برود. هر فرد به طور جداگانه می‌تواند این مسیر را انتخاب کند . یک نفر راه کنکور را برای رسیدن به اهدافش پیش می‌گیرد، یک نفر سرکار می‌رود و بیخیال مدرک و تحصیلات آکادمیک می‌شود. تصمیم هیچ کدام از این افراد غلط نمی‌باشد؛ مهم آن است که هنگامی که مسیری را انتخاب می‌کنید، دچار شک و تردید نشده و در طول راه، کار اشتباهی را انجام ندهید که شما را از اهدافتان دور کرده و دچار ضرر شوید.

چگونه کنکور باعث می‌شود به اهداف‌مان برسیم؟

که شما به عنوان یک فرد کنکور را به عنوان مسیر انتخابی خود برای رسیدن به هدفتان برگزیدید، باید از کارهای غلط دوری کرده و قبل از هر چیزی اطلاعات خود را در رابطه با آن کامل کنید. اطلاعاتی از قبیل:

  1. منابع مطالعاتی؛
  2. نحوه‌ی برنامه‌ریزی؛
  3. ساعات مطالعه کردن؛
  4. اطلاعات در رابطه با خود کنکور؛
  5. اطلاعات در رابطه با دروس تخصصی هر کنکور

باید دانست که این یک سال مطالعه، نه تنها عمر شما را هدر نمی‌دهد بلکه به اطلاعات شما افزوده و باعث می‌‌شود تا به هدفتان نزدیک شوید. البته به این نکته اشاره می‌کنم که هر فردی که تصمیم می‌گیرد کنکور بدهد، الزاماً قرار نیست به هدفش برسد، انتخاب کنکور باید همراه با تلاش و پشتکار هر فرد باشد.

مسئله مورد اهمیت این است که فرد، به هر میزان که تلاش کند، بدون شک به همان اندازه نتیجه‌اش را خواهد دید اما مهم آن است که مسیر تلاش کردن را درست یاد گرفته باشد و در آن مسیر حرکت کند.

اگر شخصی از روی اجبار و یا بدون فکر این مسیر و یا هر مسیر دیگری را انتخاب کند، احتمال موفقیت و دریافت نتیجه‌ی خیلی خوب در پایان آن راه بسیار پایین می‌رود پس قبل از هر انتخاب، باید به خوبی فکر کرده و درباره‌ی آن تحقیق نموده تا به طور درست متوجه آن شد که برای رسیدن به هدف مورد نظر، باید از کدام راه حرکت کرد.

آیا در این یک سال باید از تمام تفریحات گذشت و تنها درس خواند؟

اگر فرد کنکوری برای مطالعه کردن دارای برنامه‌ریزی صحیح باشد، زمان کافی برای تفریح و استراحت نیز خواهد داشت و نباید نگران این موضوع بود. البته به طبع به دلیل فشرده شدن زمان، نسبت به قبل تفریحات هر فرد کاهش می‌یابد ولی به این معنا نیست که او یک سال کامل، بدون هیچ استراحتی درس بخواند. این کاهش یافتن هم با توجه به اینکه هر فرد برای هدف بزرگی در حال تلاش است، نباید جایی برای درگیری ذهنی بگذارد و باعث شود او به این فکر کند که با این یک سال تلاش کردن و کاسته شدن تفریحات، ضرری کرده است.