لیست کتاب‌های خلاقیت تصویری

Wednesday، ۱۷ Shahrivar ۱۴۰۰

منابع درس خلاقیت تصویری کنکور هنر

نویسنده: ستاره سنگ سفیدی

------------

کتب وزارتی خلاقیت تصویری:

۱. مبانی هنرهای تجسمی

۲. خط در گرافیک

۳. کارگاه هنر ۱ و ۲ نظام جدید

۴. کارگاه هنر ۱ و ۲ نظام قدیم

۵. مبانی تصویرسازی

۶. پایه و اصول صفحه آرایی

۷. کارگاه چاپ دستی

۸. طراحی ۱ و ۲

۹. کارگاه نقاشی

۱۰. انسان فضا طراحی

برای مشاوره با ستاره سنگ سفیدی کلیک کنید

📌کتب کمک درسی خلاقیت تصویری:

۱. خلاقیت تصویری ۱ و ۲ مجید آزادبخت کلک معلم

۲. خط در گرافیک راه اندیشه

📌کتب تست خلاقیت تصویری:

۱. تست خلاقیت تصویری کارنامه کتاب

۲. تست خلاقیت تصویری اتود (تست اضافه)

📌منابع آزاد خلاقیت تصویری:

۱. مبانی هنر های تجسمی –غلامحسین نامی مبانی ۲. هنرهای تجسمی –حسین حلیمی

۳. مبانی هنرهای تجسمی –آرمین هافمن

۴. مبادی سواد بصری –دونیس ا.دانیس

۵. زبان تصویر –جئورگی.کپس

۶. اصول فرم و طرح ونگ

۷. سبک های گرافیک – سیمور چاوست و استیون هلر

📌+ کتاب‌های همراه هنرجو رشته‌های انیمیشن، گرافیک، فتوگرافیک و نقاشی سال های هنرستان