چه زمانی تمرینات کنکور عملی را آغاز کنم؟

Tuesday، ۱۱ Amordaad ۱۴۰۱

داوطلبین رشته های هنری که هیچ سر رشته ای از بخش عملی کنکور هنر ندارند بهتر است از مقاطع دهم و یازدهم پایه ی دروس عملی خود را تقویت کنند.

از تابستان سال دوازدهم، همزمان با بخش تئوری کنکورهنر، تا آبان ماه فرصت پرداختن به کنکورعملی نیز هست اما بعد از آن عمده ی تمرکز خود را بر روی بخش تئوری بگذارید.

با اتمام کنکور تئوری حدودا یک ماه برای تمرین کنکور عملی فرصت دارید.

اما داوطلبین زیرگروه موسیقی (زیرگروه پنج) حتما نیاز است که در طول این یک سال، برای کنکور عملی هم تمرین مداوم داشته باشند.

تا آبان ماه روی دو ساعت و از آبان به بعد در برنامه ی خود روزی یک ساعت تمرین عملی را بگنجانید.

داوطلبین آهنگسازی

حتما ⅓ زمان را به تمرین پیانو، ⅓ زمانتان را به تمرین هارمونی و ⅓ باقی مانده را به تمرین سلفژ اختصاص بدهید.

(به بخش نوشتن یک قطعه در فرم باینری، در همان یک ماه فرجه‌ای که پس از کنکور نظری داده می‌شود بپردازید.)

داوطلبین نوازندگی ایرانی و جهانی

⅔ زمان را به تمرین ساز و ⅓ زمان را به تمرین سلفژ اختصاص بدهید.

پیام واتساپ