معرفی رشته بازیگری کارگردانی

Thursday، ۱۳ Amordaad ۱۴۰۱

بازیگری و کارگردانی یکی از رشته‌های زیر شاخۀ نمایش در دانشگاه است. این رشته همزمان بر دو گرایش بازیگری و کارگردانی تئاتر تمرکز دارد. توجه کنید که اگر شما به کارگردانی سینما علاقه دارید باید رشتۀ سینما و بعد از دو سال دروس پایه گرایش کارگردانی را انتخاب کنید.

بازیگری- کارگردانی در دانشگاه

همانطور که گفتیم، رشته ی بازیگری-کارگردانی یکی از زیرشاخه‌های رشتۀ نمایش در دانشگاه است. بنابراین دانشجویان بازیگری- کارگردانی علاوه بر دروس تخصصی، دروس پایه و اصلی رشتۀ نمایش را نیز می‌خوانند. این دروس بین هر چهار رشته‌ی نمایش (بازیگری و کارگردانی، ادبیات نمایشی، نمایش عروسکی، طراحی صحنه) مشترکند.

دروس پایه بازیگری- کارگردانی

 1. اصول و مبانی ارتباطات
 2. جامعه شناسی عمومی
 3. آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر جهان
 4. آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران
 5. فرهنگ و ادبیات عامه
 6. فلسفه مقدماتی شرق
 7. فلسفه مقدماتی غرب
 8. شناخت موسیقی
 9. جامعه شناسی هنر
 10. تمثیل شناسی
 11. روش تحقیق و تدوین پروژه

دروس اصلی بازیگری- کارگردانی

 1. بنیاد نمایش در شرق و غرب
 2. تاریخ نمایش در ایران
 3. تاریخ نمایش در جهان
 4. بررسی تطبیقی نظریه های نمایش شرق و غرب
 5. مبانی بازیگری
 6. مبانی کارگردانی
 7. مبانی ادبیات نمایشی
 8. مبانی نمایش عروسکی
 9. مبانی طراحی صحنه

دروس تخصصی بازیگری کارگردانی

 1. نمایش در آسیا 1و2
 2. ماسک و گریم
 3. حرکات موزون 1و2
 4. کارگاه بازیگری 1و2و3
 5. نظریات معاصر در نمایش غرب
 6. نظریات معاصر در نمایش شرق
 7. مبانی فلسفه
 8. کارگاه کارگردانی 1و2و3
 9. دیدن و تحلیل نمایش 1و2
 10. زبان تخصصی تئاتر
 11. اسطوره و نمایش
 12. موسیقی در نمایش
 13. شیوه‌های نمایش در غرب
 14. سلفژ و آواز
 15. کارگاه بازیگری پیشرفته 1و2
 16. زیبایی‌شناسی هنر
 17. کارگردانی نمایش تلویزیونی
 18. کارگاه بازیگری و کارگردانی رادیو
 19. روانشناسی شخصیت
 20. تاریخ ادیان

بازیگری- کارگردانی کنکور عملی دارد؟

بله. بازیگری- کارگردانی از آن دسته رشته‌هایی است که شما برای ورود به آن، لازم است بعد از کنکور تئوری‌ در آزمون عملی این رشته هم شرکت کنید. آزمون عملی حدود یک ماه بعد از کنکور تئوری برگزار می‌شود.

در این لینک بیشتر در مورد آزمون عملی بازیگری- کارگردانی بخوانید.

کدام دانشگاه‌ها رشتۀ بازیگری و کارگردانی را ارائه می‌دهند؟

 1. دانشگاه تهران
 2. دانشگاه هنر تهران
 3. دانشگاه زابل
 4. دانشگاه شهید باهنر کرمان
 5. دانشگاه غیرانتفاعی سوره
 6. دانشگاه غیرانتفاعی پارس

موقعیت‌های شغلی رشتۀ بازیگری و کارگردانی

 1. بازیگری تئاتر، سینما و تلویزیون
 2. کارگردانی تئاتر
 3. دستیار کارگردان