معرفی رشته نمایش عروسکی

Tuesday، ۱۱ Amordaad ۱۴۰۱

نمایش عروسکی چیست؟

نمایش عروسکی نوعی از اجرا و نمایش، با تمرکز بر بازی با عروسک‌های نمایشی است. نمایش عروسکی تکنیک‌ها و عروسک‌های بسیار متنوعی دارد که طیفی از نمایش های ساده تا بسیار پیچیده را در بر می‎گیرد.

نمایش عروسکی در دانشگاه

نمایش عروسکی یکی از چهار رشته‌ای ست که در دانشگاه به عنوان زیرشاخۀ تئاتر و نمایش وجود دارد (بازیگری و کارگردانی، ادبیات نمایشی، طراحی صحنه، نمایش عروسک). بنابراین دانشجویان نمایش عروسکی علاوه بر دروس تخصصی خود، دروس پایه و اصلی رشۀ نمایش را نیزمی‌خوانند.این دروس با دیگر رشته‌های زیرشاخۀ نمایش مشترک هستند.

دروس پایه نمایش عروسکی

 1. اصول و مبانی ارتباطات
 2. جامعه شناسی عمومی
 3. آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر جهان
 4. آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران
 5. فرهنگ و ادبیات عامه
 6. فلسفه مقدماتی شرق
 7. فلسفه مقدماتی غرب
 8. شناخت موسیقی
 9. جامعه شناسی هنر
 10. تمثیل شناسی
 11. روش تحقیق و تدوین پروژه

دروس اصلی نمایش عروسکی

 1. بنیاد نمایش در شرق و غرب
 2. تاریخ نمایش در ایران
 3. تاریخ نمایش در جهان
 4. بررسی تطبیقی نظریه های نمایش شرق و غرب
 5. مبانی بازیگری
 6. مبانی کارگردانی
 7. مبانی ادبیات نمایشی
 8. مبانی نمایش عروسکی
 9. مبانی طراحی صحنه

دروس تخصصی نمایش عروسکی

 1. نمایشنامه‌نویسی عروسکی 1و2و3
 2. شناخت مواد
 3. تاریخ نمایش عروسکی در شرق
 4. تاریخ نمایش عروسکی در غرب
 5. ماسک و گریم
 6. بیان 1و2
 7. خیمه‌شب بازی
 8. کارگاه چوب و فلز
 9. روانشناسی شخصیت
 10. طراحی چهره و بدن انسان
 11. عروسک‌سازی 1و2و3و4
 12. بازی‌دهی عروسک 1و2
 13. طراحی صحنه نمایش عروسکی 1و2
 14. طراحی و دوخت لباس
 15. کارگردانی نمایش عروسکی 1و2و3
 16. موسیقی در نمایش
 17. طراحی چهره و بدن انسان
 18. موسیقی در نمایش عروسکی
 19. کودک و نمایش
 20. رایانه و نمایش عروسکی
 21. آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان
 22. نقاشی چهره عروسک
 23. نور و صدا در نمایش عروسکی
 24. دیدن و تحلیل نمایش عروسکی
 25. پروژه

نمایش عروسکی کنکور عملی دارد؟

بله. نمایش عروسکی از آن دسته رشته‌هایی ست که برای ورود به آن، لازم است بعد از کنکور تئوری‌ در آزمون عملی این رشته نیز شرکت کنید. آزمون عملی حدود یک ماه بعد از کنکور تئوری برگزار می‌شود.

در این لینک بیشتر در مورد آزمون نمایش عروسکی بخوانید.

کدام دانشگاه‌ها رشتۀ نمایش عروسکی را ارائه می‌دهند؟

 1. دانشگاه تهران
 2. دانشگاه هنر تهران
 3. دانشگاه غیرانتفاعی سوره
 4. دانشگاه پارس

موقعیت‌های شغلی رشته نمایش عروسکی

 1. کارگردانی نمایش عروسکی
 2. نمایشنامه‌نویسی عروسکی
 3. عروسک‌گردانی
 4. عروسک‌سازی
 5. صدا‌پیشگی عروسک