آموزش مشاهده بازپخش

کلاس های ثبت نامی شما با جیمیلی که هنگام ثبت نام وارد کرده اید share می شوند.

روی مرورگر گوگل کروم خود با این جیمیل وارد شوید، سپس وارد گوگل درایو شوید، ویدیو ها برای شما قابل پخش خواهند بود.

اگر نتوانستید ویدیو هارا ببینید یکی از حالات زیر میتواند مشکل شما باشد:

1- شما روی گوگل کروم با جیمیل خود وارد نشده اید. به جیمیل خود وارد شوید سپس دوباره تلاش کنید.

(نکته: جیمیل و رمز آن متعلق به خود شماست و موسسه در مورد ورود به حساب شما پشتیبانی ندارد)

2- جیمیل شما با جیمیلی که در هنگام ثبت نام وارد کرده اید مغایرت دارد. لطفا با جیمیلی که زمان ثبت نام وارد کرده اید تلاش کنید.

3- کلاسی که بر روی آن کلیک کرده اید جزو درس های ثبت نامی شما نمی باشد.

4- جیمیل شما در سیستم ثبت نشده است. برای حل این مشکل در واستاپ به پشتیبانی کلاس و بازپخش پیام دهید: 09052941451

پیام واتساپ